Mức lương tạp vụ có cao không? Gợi ý cách tính lương tạp vụ chuẩn

Mức lương tạp vụ trung bình hiện nay từ 6.200.000 – 7.000.000 đồng/tháng. Tuy nhiên con số thực tế có thể cao hoặc thấp hơn do chịu tác động của nhiều yếu tố khác.

1. Cách tính lương tạp vụ

Để biết được mức lương tạp vụ hiện nay là bao nhiêu, trước tiên cần xác định được cách tính. Nhân viên tạp vụ có thể làm việc tại cơ quan Nhà nước hoặc doanh nghiệp, tùy vào nhu cầu tuyển dụng. Đối với mỗi đơn vị khác nhau sẽ có cách tính riêng biệt, cụ thể:

1.1. Cách tính lương tạp vụ tại cơ quan Nhà nước

Cơ quan Nhà nước mà nhân viên tạp vụ làm việc hiện nay có thể là cơ quan hành chính ở các cấp từ Trung ương đến địa phương và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP thì nhân viên tạp vụ sẽ làm việc theo hình thức hợp đồng tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Cũng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 của Nghị định này thì nhân viên tạp vụ sẽ được đảm bảo quyền lợi về lương và các chế độ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Theo đó về tiền lương có thể áp dụng cách tính bằng một trong hai hình thức:

 • Áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận, đảm bảo và phù hợp với quy định của pháp luật lao động về tiền lương.

 • Áp dụng mức tiền lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Trong trường hợp này các khoản phụ cấp (nếu có) cùng với các chế độ, chính sách khác liên quan đến lương cũng sẽ được thực hiện tương tự như công chức, viên chức.

Đối với trường hợp áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận, cách tính lương sẽ áp dụng tương tự như cách tính tại doanh nghiệp. Nội dung này sẽ được trình bày chi tiết trong phần tiếp theo.

Mức lương tạp vụ có cao không? Gợi ý cách tính lương tạp vụ chuẩn

Có hai cách tính tiền lương nhân viên tạp vụ

Còn đối với hình thức áp dụng cách tính tiền lương dựa trên mức tiền lương của công chức, viên chức sao cho phù hợp. Mức tiền lương của công chức, viên chức được áp dụng theo công thức sau:

Tiền lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở

Trong đó:

 • Hệ số lương sẽ được Chính phủ xây dựng dựa trên khung lương, bậc lương, theo từng ngành nghề, cấp bậc viên chức, công chức.

 • Mức lương cơ sở là mức lương thấp nhất để làm căn cứ tính lương có cán bộ, công chức, viên chức. Mức lương này sẽ được Chính phủ điều chỉnh theo từng đợt hoặc từng năm, sao cho phù hợp với tình hình phát triển của đời sống xã hội.

Hiện nay hệ số lương tạp vụ tính theo mức lương của công chức, viên chức đang được áp dụng theo quy định tại Bảng 4 ban kèm Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2023 đã có sự điều chỉnh và hiện là 1.800.000 đồng, dựa vào các thông tin trên có thể xác định:

Đơn vị: VNĐ

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Hệ số lương

1,00

1,18

1,36

1,54

1,72

1,90

2,08

2,26

2,44

2,62

2,80

2,98

Mức lương kể từ 1/7/2023

1.800.000

2.124.000

2.448.000

2.772.000

3.096.000

3.420.000

3.744.000

4.068.000

4.392.000

4.716.000

5.040.000

5.364.000

Minh họa bảng lương theo bậc của nhân viên phục vụ tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Xem thêm: Bật mí lương nhân viên kinh doanh FPT và mô tả công việc chi tiết

1.2. Cách tính lương tạp vụ tại doanh nghiệp

Đối với nhân viên tạp vụ làm việc tại doanh nghiệp, vấn đề tiền lương sẽ do các bên thống nhất thỏa thuận. Dưới đây là một số cách tính lương thường áp dụng tại doanh nghiệp:

Cách tính lương dựa trên thời gian làm việc

Với hình thức này, mức lương thực nhận của người lao động sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế và mức lương thỏa thuận ban đầu. Hiện nay có hai cách tính được áp dụng phổ biến là:

Cách 1: Tính dựa trên số ngày làm việc trong tháng, theo đó:

Tiền lương thực nhận = Mức lương thỏa thuận / số ngày làm việc trong tháng x số ngày thực tế người lao động làm việc

Cách 2: Tính dựa trên công chuẩn

Tiền lương thực nhận = Mức lương thỏa thuận / Số công chuẩn theo quy định x số ngày thực tế người lao động làm việc

Theo cách tính công chuẩn được xác định trong Bộ luật Lao động 2019 thì số ngày công chuẩn trong tháng không được vượt quá 24 hoặc 26 ngày.

Số công chuẩn trong mỗi tháng có thể khác nhau nên mức lương cũng có thể có sự chênh lệch giữa các tháng.

Mức lương tạp vụ có cao không? Gợi ý cách tính lương tạp vụ chuẩn

Lương tạp vụ có thể tính theo thời gian làm việc

Cách tính lương khoán

Đây cũng là cách tính lương phổ biến thường được áp dụng với nhân viên tạp vụ, bởi phù hợp với tính chất của ngành nghề này. Mức lương tạp vụ sẽ được xác định dựa trên khối lượng hoàn thành công việc cũng như đơn giá lương khoán.

Trong đó khi xác định về mức độ hoàn thành công việc ngoài khối lượng còn đánh giá dựa trên cả chất lượng.

Tiền lương = Mức lương khoán x Tỷ lệ % hoàn thành công việc

Cách tính lương dựa theo doanh thu

Cách tính này có thể áp dụng đối với người làm công việc tạp vụ, ký hợp đồng với các công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh. Tuy nhiên cách tính này cũng không thường xuyên được áp dụng do không phù hợp với tính chất của công việc.

Mức lương tạp vụ có cao không? Gợi ý cách tính lương tạp vụ chuẩn

Lương tạp vụ còn được tính theo hình thức khoán việc hoặc doanh thu

Xem thêm: Lương nhân viên phục vụ nhà hàng, quán ăn bao nhiêu? Có cao không?

2. Mức lương tạp vụ hiện nay

Mức lương tạp vụ hiện nay vô cùng đa dạng, tùy vào từng hình thức, cụ thể:

Đối với mức lương theo tháng

Lương tạp vụ theo tháng hiện nay thấp nhất trên thị trường hiện nay là khoảng 2.000.000 đồng/tháng, mức lương trung bình dao động trong khoảng từ 5.000.000 – 6.000.000 đồng/tháng với những người chưa có kinh nghiệm.

Còn đối với những người đã có kinh nghiệm thì mức lương trung bình dao động từ 6.300.000 – 7.000.000 đồng/tháng, cao nhất có thể lên đến 9.000.000 đồng/tháng.

Đối với mức lương theo giờ

Ngoài việc trả lương theo tháng, hiện nay còn có cách tính và trả lương theo giờ. Dạo quanh thị trường tuyển dụng, mức lương tạp vụ trung bình tính theo giờ hiện đang là 36.000 đồng/giờ.

Để xác định mức lương trung bình theo giờ, các đơn vị thường dựa trên mức lương trung bình của nghề trong một tháng, sau đó chia cho tổng ngày làm việc trong tuần và tổng số giờ làm việc trong ngày (thường là 8 tiếng/ngày và 5 ngày/tuần).

Ngoài ra mức lương này ở các khu vực đô thị, thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng có thể cao hơn, dao động từ 40.000 – 50.000 đồng/giờ.

Mức lương tạp vụ có cao không? Gợi ý cách tính lương tạp vụ chuẩn

Mức lương tạp vụ hiện nay nằm ở khoảng trung bình

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến lương tạp vụ

Trên đây chỉ là mức lương tạp vụ trung bình được chúng tôi tổng hợp từ nhiều nguồn khảo sát. Còn trong thực tế có thể cao hoặc thấp hơn do phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, có thể kể đến như:

3.1. Thời gian làm việc

Như đã chỉ ra ở trên, nhân viên tạp vụ có thể làm việc cố định hoặc theo giờ, bởi vậy mà yếu tố thời gian tác động không nhỏ đến mức lương thực nhận. Với từng hình thức làm việc thì cách tính tiền lương cũng khác nhau, từ đó ảnh hưởng đến số tiền mà nhân viên tạp vụ nhận được.

Đối với những người làm cố định thì không có quá nhiều khác biệt do đã thỏa thuận từ trước và thời gian làm việc mỗi ngày đều đã xác định. Thế nhưng đối với những người làm việc theo giờ thì thời gian làm việc càng nhiều thì số tiền lương càng cao.

Mức lương tạp vụ có cao không? Gợi ý cách tính lương tạp vụ chuẩn

Thời gian làm việc càng dài thì mức lương tạp vụ nhận về càng cao

3.2. Kinh nghiệm

Những người chưa từng làm qua công việc tạp vụ sẽ phải bắt đầu với mức lương thấp, có thể chỉ từ 3.000.000 – 4.000.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên khi đã có kinh nghiệm làm việc và thành thạo các kỹ năng chuyên môn trong nghề, mức lương chắc chắn sẽ tăng lên, trung bình với những người có kinh nghiệm từ 1 năm sẽ khoảng từ 5.000.000 – 5.500.000 đồng/tháng, kinh nghiệm càng cao thì mức lương nhận về càng cao.

Mức lương tạp vụ có cao không? Gợi ý cách tính lương tạp vụ chuẩn

Người càng có kinh nghiệm thì mức lương càng cao

3.3. Các khoản thưởng và tiền phụ cấp

Dù không phải tất cả các trường hợp làm tạp vụ đều được hưởng phụ cấp nhưng với những người ký hợp đồng lâu dài hoặc với các công ty dịch vụ, người lao động vẫn có thể được hưởng tiền thưởng lễ, tiền phụ cấp xăng xe, tiền hỗ trợ ăn trưa, tiền gửi xe… Dù các khoản tiền thưởng thường không cố định nhưng đây vẫn là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến mức thu nhập của nhân viên tạp vụ.

3.4. Tiền hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Đối với hình thức làm việc theo hợp đồng lao động chính thức, nhân viên tạp vụ sẽ được đóng các loại bảo hiểm gồm bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định.

Với các trường hợp ký hợp đồng dịch vụ, doanh nghiệp hay cá nhân thuê không bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Tuy nhiên vẫn có một số đơn vị hỗ trợ thêm một khoản để nhân viên tạp vụ tự đi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện nếu có nhu cầu. Đây cũng có thể coi là một trong những khoản cộng thêm trong thu nhập của người làm tạp vụ.

Mức lương tạp vụ có cao không? Gợi ý cách tính lương tạp vụ chuẩn

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lương nhân viên tạp vụ

3.5. Nhu cầu của thị trường

Nhu cầu của thị trường luôn là yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của bất cứ ngành nghề nào, trong đó có việc làm tạp vụ. Hiện nay do nhu cầu tuyển tạp vụ ngày càng đông nên mức lương của nghề này trên thị trường trong những năm gần đây cũng có xu hướng tăng lên.

4. Đánh giá về mức lương nhân viên tạp vụ

Mức lương nhân viên tạp vụ hiện nay được xếp vào nhóm trung bình trong số các nghề lao động phổ thông, dù không quá cao nhưng đảm bảo mang đến nguồn thu nhập ổn định cho người lao động. Tuy nhiên vì tính chất công việc và giao kết hợp đồng nên hầu như mức lương của nhân viên tạp vụ không có quá nhiều thay đổi trong suốt quá trình làm việc. Theo một khảo sát thì 73% nhân viên trả lời rằng họ không nhận được tiền thưởng, chỉ 27% nhân viên nói rằng đã từng được thưởng.

Đối với trường hợp người lao động tự ký kết hợp đồng với khách hàng mà không thông qua công ty vệ sinh thì tỷ lệ này còn thấp hơn. Hầu hết chỉ có người làm việc cho công ty mới được thưởng với các khoản như thưởng vì thành tích đặc biệt, thưởng theo hiệu suất của công ty và thưởng ngày lễ/cuối năm. Nghề tạp vụ có thể mang đến mức lương ổn định nhưng nhìn chung để có được nguồn thu nhập cao thì không hề dễ dàng.

Mức lương tạp vụ có cao không? Gợi ý cách tính lương tạp vụ chuẩn

Mức lương tạp vụ trên thị trường không quá cao

5. Quyền lợi và chế độ phúc lợi đối với nhân viên tạp vụ

Về quyền lợi, tùy vào hình thức giao kết hợp đồng mà chế độ nhân viên tạp vụ được hưởng sẽ khác nhau.

Đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động

Với những nhân viên làm việc cố định, lâu dài theo hình thức hợp đồng lao động, có thể là tại doanh nghiệp hoặc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thì sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật, bao gồm:

 • Được hưởng lương theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật (đối với trường hợp nhân viên tạp vụ hưởng lương theo bậc và hệ số)

 • Được đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội

 • Được hưởng các chế độ về bảo hiểm theo quy định như chế độ ốm đau, tai nạn, bệnh nghề nghiệp, chế độ thai sản…

 • Được hưởng các chế độ phúc lợi khác tại công ty theo quy định và thỏa thuận, ví dụ như chế độ thưởng, tăng hoặc nâng lương

Mức lương tạp vụ có cao không? Gợi ý cách tính lương tạp vụ chuẩn

Quyền lợi của nhân viên tạp vụ được xác định dựa trên loại hợp đồng ký kết

Đối với nhân viên tạp vụ làm việc theo hợp đồng khoán việc, hợp đồng dịch vụ

Đây là loại hợp đồng thường thấy mà các doanh nghiệp, cá nhân thường giao kết với nhân viên tạp vụ, bởi với tính chất của loại hợp đồng này, họ sẽ được giảm thiểu nhiều trách nhiệm hơn.

Với trường hợp này, do đây không phải là hợp đồng lao động nên nhân viên tạp vụ không được thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội. Những chế độ mà nhân viên tạp vụ được hưởng hầu hết chỉ đến từ sự thỏa thuận của các bên, chứ không phải là bắt buộc. Dưới đây là một số chế độ mà nhân viên tạp vụ có thể được hưởng:

 • Được hưởng lương theo thỏa thuận

 • Có thể được hưởng thưởng theo thỏa thuận

 • Có thể được doanh nghiệp hoặc cá nhân tham gia hỗ trợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

 • Có thể tự tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự nguyện.

Tìm hiểu các bài viết liên quan:

>> Tìm hiểu thêm: mẫu cv xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: đơn xin việc mẫu

>>> Tìm hiểu thêm bài viết: sơ yếu lí lịch mẫu

>> Tìm hiểu thêm bài viết: tải mẫu đơn xin nghỉ việc

Mức lương tạp vụ dù không quá cao nhưng vẫn đảm bảo cho những người lao động phổ thông có nguồn thu nhập ổn định. Với đặc điểm có thể linh hoạt thời gian, bạn có thể tranh thủ làm công việc khác để tăng thêm thu nhập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *