Ngôi nhà hiện đại thoáng chút cổ điển ở bờ biển California

Nằm ở vị trí thuận lợi bên bờ biển tại California, ngôi nhà với thiết kế đặc biệt có sự kết hợp giữa hiện đại và cổ điển này mang đến ấn tượng khá đặc biệt cho những người có dịp ghé ngang.

f5f02f08f49563c2b1e1d13fbfb3922a Ngôi nhà hiện đại thoáng chút cổ điển ở bờ biển California

06b1a6d610fbfe7c71781ff0fd09e294 Ngôi nhà hiện đại thoáng chút cổ điển ở bờ biển California

6dad1055cbc641c5001f3381b346e605 Ngôi nhà hiện đại thoáng chút cổ điển ở bờ biển California

6e48c8a7c654a1c65274a77ab83deed4 Ngôi nhà hiện đại thoáng chút cổ điển ở bờ biển California

11f92b82fd8c601b6b612a35ee37c03d Ngôi nhà hiện đại thoáng chút cổ điển ở bờ biển California

99ba7ab4829e1f4db61e4d92e5515ddd Ngôi nhà hiện đại thoáng chút cổ điển ở bờ biển California

ab93ecd55b76f99c2a94aa67bb4d8c1c Ngôi nhà hiện đại thoáng chút cổ điển ở bờ biển California

b31e373acf4d217f997debb3ca2461cf Ngôi nhà hiện đại thoáng chút cổ điển ở bờ biển California

c670739c3b0bc6191893d1ace628c0b3 Ngôi nhà hiện đại thoáng chút cổ điển ở bờ biển California

d65bae6f03b1bf8b06a31174d4a47513 Ngôi nhà hiện đại thoáng chút cổ điển ở bờ biển California

e998c917009dafdcdd6c3d996bc57fee Ngôi nhà hiện đại thoáng chút cổ điển ở bờ biển California

f2c774aaed610fd193ebe34209f8d95f Ngôi nhà hiện đại thoáng chút cổ điển ở bờ biển California

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *