Mẫu hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ mới nhất

Mẫu hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ mới nhất

Nhân viên tạp vụ là vị trí không thể thiếu đối với nhiều doanh nghiệp, có thể làm việc thông qua các mẫu hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ hoặc làm việc trực tiếp. Vậy hợp đồng này được giao kết như thế nào và cần lưu ý những điều gì?

1. Hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ là gì?

Nhân viên tạp vụ là người đảm nhiệm công việc dọn dẹp tại cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp. Nhân viên tạp vụ có thể làm việc thông qua các hình thức như sau:

 • Làm việc trực tiếp với vị trí cố định và lâu dài

 • Làm việc linh hoạt về thời gian theo thỏa thuận với doanh nghiệp

 • Làm việc thông qua các công ty cung cấp dịch vụ dọn dẹp vệ sinh

Ngoại trừ trường hợp làm việc cố định lâu dài, với các hình thức làm việc còn lại, các bên sẽ giao kết hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ.

Hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ được hiểu là văn bản giữa doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể với cá nhân hoặc tổ chức nhằm thỏa thuận về việc cung cấp dịch vụ tạp vụ.

Hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ có thể được giao kết dưới nhiều hình thức như hợp đồng khoán việc, hợp đồng dịch vụ, tùy vào hình thức làm việc và thỏa thuận giữa các bên.

Mẫu hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ mới nhất

Các mẫu hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ có vai trò vô cùng quan trọng

2. Các trường hợp cần ký hợp đồng

Mặc dù là văn bản giao kết, thỏa thuận về công việc nhưng trong một số trường hợp, người lao động không cần ký kết hợp đồng.

Như vậy trong các trường hợp nào thì cần ký hợp đồng với nhân viên tạp vụ?

Đối với trường hợp nhân viên tạp vụ làm việc cố định và lâu dài tại doanh nghiệp, cơ quan đoàn thể

Với trường hợp này, người làm công việc tạp vụ thường giao kết hợp đồng với doanh nghiệp với hình thức là hợp đồng lao động. Khi đó họ được coi là một thành viên chính thức của doanh nghiệp.

Hợp đồng lao động có bản chất khác với hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ, do đó trong phạm vi của bài viết này người viết không đề cập sâu hơn đến loại hợp đồng này.

Đối với các trường hợp còn lại

Ngoài hình thức làm việc cố định, lâu dài, nhân viên tạp vụ còn có thể làm việc linh động theo tháng, theo giờ, tự thỏa thuận với doanh nghiệp hoặc làm việc thông qua các công ty vệ sinh.

Với cả hai trường hợp này, đều cần giao kết hợp đồng nhưng không phải là hợp đồng thuê nhân viên t ạp vụ, cụ thể:

– Nếu doanh nghiệp tự thỏa thuận với nhân viên tạp vụ về nội dung, thời gian làm việc có thể ký kết các loại hợp đồng sau:

 • Hợp đồng khoán việc

  • Hợp đồng khoán trọn gói: Doanh nghiệp giao khoán toàn bộ chi phí, bao gồm cả chi phí vật liệu, nhân công, dụng cụ lao động và lợi nhuận để nhân viên tạp vụ thực hiện công việc.

  • Hợp đồng khoán nhân công: Nhân viên tạp vụ phải tự chuẩn bị dụng cụ lao động để làm việc, doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm nhận tiền công lao động.

 • Hợp đồng dịch vụ

– Nếu doanh nghiệp thuê nhân viên tạp vụ tại các công ty vệ sinh thì loại hợp đồng giao kết thường là hợp đồng dịch vụ.

Khi đó, trong một số trường hợp, nhân viên tạp vụ sẽ giao kết hợp đồng lao động với công ty vệ sinh.

Mặc dù hiện nay pháp luật không quy định hình thức nhưng với tính chất công việc, cũng như để đảm bảo quyền lợi của mình, các bên vẫn nên thỏa thuận ký kết hợp đồng bằng văn bản.

Mẫu hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ mới nhất

Dù không bắt buộc nhưng các bên nên ký hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ

3. Cơ sở pháp lý của hợp đồng

Như đã phân tích ở trên, hiện nay tùy vào nhu cầu hình thức làm việc mà các bên sẽ giao kết theo các mẫu hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ sao cho phù hợp.

3.1. Hợp đồng khoán việc

Hiện nay không có văn bản nào đưa ra định nghĩa hay quy định về hợp đồng khoán việc. Trước đó Bộ luật Lao động 2012 dù không đưa ra khái niệm về hình thức này nhưng có thừa nhận về hình thức khoán việc, cũng như đưa ra các loại hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời gian dưới 12 tháng. Như vậy, hợp đồng khoán việc có thể thỏa thuận theo các nội dung của hai loại hợp đồng trên.

Tuy nhiên đến nay khi Bộ luật Lao động 2019 ra đời và thay thế cho bộ luật cũ, nhà làm luật đã loại bỏ hoàn toàn quy định về hợp đồng mùa vụ.

Hợp đồng khoán việc chưa được quy định cụ thể nhưng hiện nay vẫn được sử dụng tương đối rộng rãi, đồng thời được thừa nhận là một giao dịch dân sự nên được điều chỉnh bởi Bộ luật Dân sự 2015 và một số văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Do đó nếu có phát sinh hoặc xảy ra tranh chấp, các bên cũng sẽ chủ yếu dựa vào Bộ luật Dân sự để giải quyết.

3.2. Hợp đồng dịch vụ

Ngoài hợp đồng khoán việc, hiện nay các bên còn có thể giao kết với nhau bằng hợp đồng dịch vụ. Hợp đồng này phổ biến và được sử dụng rộng rãi hơn cả, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp thuê nhân viên tạp vụ thông qua các công ty vệ sinh.

Loại hợp đồng này được điều chỉnh theo quy định tại Chương III Luật Thương mại 2005 và Mục 9 Chương XVI Bộ luật Dân sự 2015.

Mẫu hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ mới nhất

Hợp đồng dịch vụ tạp vụ cần tuân thủ theo quy định của pháp luật

4. Mục đích của hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ

Hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ có vai trò vô cùng quan trọng, nó là căn cứ ghi nhận về sự thỏa thuận đi đến thống nhất của các bên trong việc cung cấp dịch vụ tạp vụ.

Như đã phân tích, các mẫu hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ có thể được thể hiện bằng nhiều hình thức như lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể chứ không bắt buộc là văn bản, thế nhưng hiện nay hầu hết các bên đều giao kết hợp đồng bằng văn bản.

Đối tượng chính của loại hợp đồng này là công việc tạp vụ, xác định rõ yêu cầu và mong muốn của các bên về chất lượng dịch vụ.

Bởi việc thể hiện bằng văn bản giúp các bên dễ dàng lưu lại căn cứ để đảm bảo quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ dịch vụ, đồng thời là cơ sở quan trọng để giải quyết tranh chấp phát sinh (nếu có) trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng.

Mẫu hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ mới nhất

Hợp đồng là căn cứ quan trọng giúp xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên

5. Mẫu hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ

Sau khi đi đến thống nhất và lựa chọn được loại hợp đồng muốn giao kết, các bên tiến hành thỏa thuận điều khoản và các nội dung cho phù hợp theo quy định.

5.1 Mẫu hợp đồng thuê khoán

Như đã phân tích ở trên, hiện nay không có quy định về hợp đồng thuê khoán nên các bên có thể thỏa thuận mọi điều khoản và nội dung, miễn là không trái với quy định pháp luật và đạo đức xã hội.

Tuy nhiên hợp đồng thuê khoán nên có một số nội dung cơ bản sau:

 • Thông tin của các bên

 • Yêu cầu và nội dung thực hiện công việc

 • Mức lương, hình thức thanh toán và thời hạn trả lương

 • Quyền và nghĩa vụ của các bên

 • Quy định về thanh lý và đơn phương chấm dứt hợp đồng

 • Quy định về sự kiện bất khả kháng

 • Quy định về bồi thường thiệt hại và vi phạt vi phạm hợp đồng

 • Thỏa thuận về giải quyết tranh chấp

Dưới đây là một mẫu hợp đồng thuê khoán nhân viên tạp vụ mà chúng tôi sưu tầm và tổng hợp được, bạn có thể tải về để tham khảo:

Mẫu hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ bằng hình thức khoán.docx

Mẫu hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ mới nhất

Hình ảnh minh họa mẫu hợp đồng khoán tạp vụ

5.2. Mẫu hợp đồng dịch vụ

Còn đối với hợp đồng dịch vụ, dù các bên vẫn có thể thỏa thuận mọi điều khoản nhưng phải tuân thủ theo các quy định của Luật Thương mại 2005 và Bộ luật Dân sự 2015, đồng thời cần đảm bảo đầy đủ các nội dung sau:

 • Thông tin của các bên giao kết hợp đồng và đối tượng của hợp đồng dịch vụ. Trong đó về đối tượng của hợp đồng cần chỉ rõ các yêu cầu và nội dung công việc, thời hạn hoàn thành công việc…

 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia dịch vụ

 • Quy định về tiền dịch vụ, hình thức thanh toán và thời hạn thanh toán

 • Quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng

 • Các thỏa thuận khác

 • Thỏa thuận về phương thức giải quyết tranh chấp

Dưới đây là một mẫu hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ mà chúng tôi sưu tầm và tổng hợp, bạn có thể tải về để tham khảo:

: Mẫu hợp đồng dịch vụ tạp vụ.docx

Mẫu hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ mới nhất

Hình ảnh minh họa mẫu một trong các mẫu hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ

Nhìn vào nội dung trên có thể dễ dàng thấy được sự khác biệt giữa hai loại hợp đồng dịch vụ và hợp đồng khoán tạp vụ. Từng loại hợp đồng sẽ quyết định bản chất của công việc, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ nên cần đọc thật kỹ trước khi ký hợp đồng.

6. Các chú ý khi soạn thảo hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ

Như đã phân tích thì các mẫu hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ là văn bản có giá trí pháp lý quan trọng, do đó trong quá trình soạn thảo và giao kết hợp đồng, cần chú ý các nội dung như sau:

 • Các điều khoản, từ ngữ được sử dụng trong văn bản phải rõ ràng, rành mạch và đơn nghĩa, đảm bảo bất cứ ai khi đọc và tiếp cận hợp đồng cũng có thể hiểu được. Điều này hạn chế trường hợp một trong hai bên đưa ra các điều khoản không rõ ràng, đa nghĩa, có thể dẫn đến hiểu lầm hoặc dễ làm phát sinh tranh chấp trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng.

 • Các thông tin được đưa vào hợp đồng phải chính xác và đầy đủ, tránh trường hợp sai sót làm ảnh hưởng đến hiệu lực và giá trị của hợp đồng.

 • Người soạn thảo cần kiểm tra lại lỗi văn bản cũng như chú ý về thể thức của hợp đồng sao cho chuẩn nhất. Mặc dù những điều này không làm ảnh hưởng nhiều đến giá trị pháp lý của hợp đồng nhưng việc chỉn chu sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn.

 • Các bên chỉ nên đặt bút ký khi đã đạt được sự thống nhất cũng như hiểu rõ nội dung của toàn bộ hợp đồng, tránh tình trạng đọc qua loa và vội vàng ký vì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mình.

Tìm hiểu ngay thông tin liên quan đến ngành nghề về Nhà hàng – Khách sạn

Nhân viên tạp vụ

Hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ

Nhân viên tạp vụ khách sạn

Quy định cho nhân viên phục vụ

Nhân viên phục vụ

Tìm hiểu các bài viết liên quan:

>> Tìm hiểu thêm: mẫu cv xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư xin việc tiếng anh

>> Tìm hiểu thêm bài viết: đơn xin việc mẫu

>>> Tìm hiểu thêm bài viết: sơ yếu lí lịch mẫu

>> Tìm hiểu thêm bài viết: tải mẫu đơn xin nghỉ việc

Mẫu hợp đồng thuê nhân viên tạp vụ là văn bản quan trọng mà bạn cần phải quan tâm và tìm hiểu nếu có ý định ứng tuyển vị trí nhân viên tạp vụ tại bất cứ doanh nghiệp nào. Việc hiểu rõ các quy định pháp luật cũng như điều khoản hợp đồng sẽ giúp bạn bảo vệ quyền và lợi ích của mình một cách tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *