Bảo hiểm nhân thọ là gì? 7 nguyên tắc cần biết khi tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ là một lá chắn bảo vệ cho người tham gia và những người thân, mang lại sự an toàn về tài chính và sự yên tâm về những rủi ro. Bài viết sẽ đi sâu vào tìm hiểu những khía cạnh về bảo hiểm nhân thọ là gì và những thông tin liên quan để người tham gia nhận được tối đa lợi ích và phòng ngừa rủi ro hiệu quả.

1. Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Trước khi đi tìm hiểu Bảo hiểm nhân thọ cần nắm bắt được Bảo hiểm là gì. Bảo hiểm chính là một hoạt động mà người tham gia có quyền được hưởng các khoản trợ cấp bảo hiểm nhờ vào các khoản tiền tự đóng góp trước đó trong trường hợp xảy ra các rủi ro hoặc những sự cố không mong muốn trong cuộc sống.

Bảo hiểm như là một lời hứa bảo vệ ước mơ và nguyện vọng của bạn và gia đình bạn, cung cấp những quyền lợi cả về mặt tài chính và sức khỏe. Bảo hiểm không những bảo vệ bạn trước những rủi ro mà còn là một hình thức tiết kiệm với mức lãi suất cố định.

Theo đó, căn cứ vào Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm số 12/VBHN-VPQH:

“Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.”

Điều kiện để bên mua bảo hiểm được hưởng các quyền lợi chi trả trong chính sách bảo hiểm chính là cần phải đóng mức phí định kỳ đầy đủ theo thời gian đã thỏa thuận trước đó có thể là 5 năm, 10 năm, 30 năm,…

Các đối tượng được áp dụng bảo hiểm nhân thọ được quy định tại CÔNG BÁO/Số 575 + 576/Ngày 17-7-2022, số 08/2022/QH15 Luật Kinh Doanh Bảo hiểm như sau:

“1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

2. Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài (sau đây gọi là chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam).

3. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài, tập đoàn tài chính, bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam).

4. Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng.

5. Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

6. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm.”

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, bên cung cấp sản phẩm bảo hiểm và bên tham gia bảo hiểm cần phải thỏa thuận và ký kết vào hợp đồng bảo hiểm. Điều này giúp cho các thỏa thuận trong điều luật bảo hiểm trở nên có hiệu lực.

Hợp đồng bảo hiểm này cần phải đảm bảo các điều kiện theo quy định đã đặt ra trong Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản pháp luật có liên quan đến bảo hiểm nhân thọ.

Khái niệm hợp đồng này được định nghĩa tại Khoản 16 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm như sau:

“Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng.”

Một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thường bao gồm các bên:

 • Công ty bảo hiểm

 • Bên mua bảo hiểm

 • Người được bảo hiểm

 • Người thụ hưởng

Giữa người mua bảo hiểm và người được bảo hiểm cần có mối quan hệ có thể được bảo hiểm như:

 • Bản thân

 • Cha mẹ – con cái

 • Ông Bà – Cháu

 • Anh Chị – Em

 • Công ty – nhân viên

 • Quan hệ tín dụng

Theo đó, trách nhiệm của bên mua bảo hiểm chính là sẽ phải đóng số tiền bảo hiểm đã được thỏa thuận trước đó. Bên bán bảo hiểm cần phải chi trả số tiền bảo hiểm khi người được bảo hiểm không may xảy ra các rủi ro.

Bảo hiểm nhân thọ là gì? 7 nguyên tắc cần biết khi tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ như là một lời hứa bảo vệ ước mơ và nguyện vọng của bạn

2. Số tiền bảo hiểm nhân thọ là gì?

Số tiền bảo hiểm nhân thọ hay mệnh giá bảo hiểm (trong tiếng Anh được gọi là Sum Insured) là số tiền được các bên ghi nhận cụ thể trên hợp đồng bảo hiểm chi trả cho chủ thể khi các sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Số tiền bảo hiểm nhân thọ được người tham gia bảo hiểm tùy chọn số tiền bảo hiểm phù hợp với khả năng kinh tế và được công ty bảo hiểm chấp thuận.

Số tiền bảo hiểm được chia thành 3 loại:

 • Số tiền bảo hiểm gốc: Là số tiền bảo hiểm được thỏa thuận tại thời điểm hợp đồng có hiệu lực

 • Số tiền bảo hiểm gia tăng: Số tiền đã được điều chỉnh tăng số tiền bảo hiểm gốc

 • Số tiền bảo hiểm giảm: Là trường hợp người mua bảo hiểm yêu cầu thay đổi mức phí bảo hiểm đã thỏa thuận trước đó với mức giá trị thấp hơn.

​Xem thêm: Chuyên gia hé lộ đầy đủ rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ cần tránh

3. Các loại hình bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ được phân loại dựa theo từng tiêu chí khác nhau. Dưới đây là những phương thức phân loại bảo hiểm nhân thọ:

3.1. Phân loại theo phương thức tham gia

Theo phương thức tham gia bảo hiểm có bảo hiểm cá nhân và bảo hiểm nhóm

Bảo hiểm nhân thọ cá nhân

Bảo hiểm nhân thọ nhóm, gia đình

Là loại bảo hiểm thực hiện dưới hình thức người tham gia bảo hiểm là cá nhân.

Cá nhân tự nguyện tham gia 1 hay nhiều hợp đồng bảo hiểm.

Người được bảo hiểm chính có thể mua thêm các sản phẩm bổ sung cho người thân trong gia đình trên cùng 1 hợp đồng.

Là loại bảo hiểm theo hình thức tập thể có kèm theo danh sách cá nhân là người được bảo hiểm.

Thường là các sản phẩm bảo hiểm hưu trí nhóm như Điểm Tựa Hưu Trí của Manulife, Bảo hiểm hưu trí của Bảo Việt Nhân thọ.

3.2. Phân loại theo phương diện kinh doanh

Theo phương diện kinh doanh Luật Kinh doanh bảo hiểm có phân loại bảo hiểm nhân thọ bao gồm 7 nghiệp vụ bảo hiểm bao gồm:

Bảo hiểm sinh kỳ

Bảo hiểm sinh kỳ là một loại hình bảo hiểm khi bên cung cấp bảo hiểm cam kết sẽ chi trả toàn bộ những khoản tiền đều đặn trong 1 thời gian đã được xác định hoặc có thể trong suốt cuộc đời của người tham gia bảo hiểm nhân thọ sinh kỳ.

Trong trường hợp người được bảo hiểm chết trước ngày đến hạn thanh toán thì sẽ không được chi trả được bất kỳ một khoản tiền nào.

Đặc điểm:

 • Trợ cấp định kỳ cho người được bảo hiểm trong thời gian xác định hoặc cho đến khi chết
 • Đóng phí bảo hiểm chỉ duy nhất một lần
 • Nếu trợ cấp định kỳ cho đến khi chết thì thời gian xác định.

Bảo hiểm nhân thọ là gì? 7 nguyên tắc cần biết khi tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm sinh kỳ cung cấp nhiều quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm tử kỳ

Bảo hiểm tử kỳ là một nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp khi mà người được hưởng bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định, theo đó thì doanh nghiệp bảo hiểm cần phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Đặc điểm:

 • Bảo vệ tài chính trước những rủi ro tử vong. Một số sản phẩm bảo hiểm tử kỳ hiện nay còn mở rộng phạm vi bảo vệ với quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
 • Bảo hiểm tử kỳ chỉ là bảo vệ thuần túy, không có yếu tố tiết kiệm hay chăm sóc sức khỏe
 • Thời gian được hưởng quyền lợi bảo hiểm tử kỳ là thời hạn của hợp đồng bảo hiểm
 • Không có giá trị để hoàn lại.

Hiện nay, có các sản phẩm tử kỳ khác nhau bao gồm:

 • Bảo hiểm tử kỳ cố định
 • Bảo hiểm tử kỳ có thể tái tục
 • Bảo hiểm tử kỳ giảm dần
 • Bảo hiểm tử kỳ tăng dần
 • Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi
 • Bảo hiểm thu nhập gia đình.

Bảo hiểm trọn đời

Bảo hiểm trọn đời là một nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó.

Căn cứ theo Điều 7, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định bảo hiểm trọn đời là một nghiệp vụ bảo hiểm thuộc bảo hiểm nhân thọ. Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ trọn đời, khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt cuộc đời, kể từ khi hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực cho đến khi người được bảo hiểm không may chết.

Hiện nay, có 2 loại bảo hiểm nhân thọ trọn đời bao gồm:

 • Bảo hiểm trọn đời có chia lãi
 • Bảo hiểm trọn đời không chia lãi

Đặc điểm:

 • Được hoàn trả 1 lần khi người được hưởng bảo hiểm chết
 • Không giới hạn thời hạn bảo hiểm
 • Có thể đóng chi phí bảo hiểm 1 lần hoặc theo định kỳ. Số tiền không thay đổi theo hình thức đóng

Một số sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có quyền lợi cho tạm ứng 50% số tiền bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm bị mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp là một nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ.

Số tiền bảo hiểm sẽ được trả khi người được bảo hiểm bị chết hoặc sống đến khi đáo hạn hợp đồng. Số tiền bảo tức sẽ được trả khi đáo hạn hợp đồng.

Đặc điểm:

 • Thời hạn bảo hiểm sẽ xác định (5 năm, 10 năm, 20 năm,…)
 • Số tiền phí đóng bảo hiểm sẽ không thay đổi trong suốt thời gian đóng bảo hiểm
 • Phương thức đóng bảo hiểm sẽ định kỳ
 • Số tiền đóng bảo hiểm sẽ được chi trả khi hết hạn hợp đồng hoặc người được bảo hiểm tử vong vẫn trong thời hạn của hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm trả tiền định kỳ

Bảo hiểm trả tiền theo định kỳ còn được gọi là Bảo hiểm niên kim nhân thọ hoặc bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ, là một nghiệp vụ bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn đã thỏa thuận nhất định. Sau thời gian đó, người được bảo hiểm sẽ được hưởng khoản tiền định kỳ do công ty bảo hiểm chi trả dựa theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Đặc điểm:

 • Có thể đóng phí bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần theo định kỳ
 • Doanh nghiệp sẽ chi trả một khoản tiền cho người được bảo hiểm khi đến một thời điểm nhất định, hay còn được gọi là niên kim.
 • Thời hạn hợp đồng bảo hiểm trả tiền theo định kỳ sẽ chi trả phụ thuộc vào độ tuổi khi tham gia bảo hiểm, độ tuổi bắt đầu nhận niên kim và các thỏa thuận trong khoảng thời gian hợp đồng.

Các hình thức bảo hiểm trả tiền định kỳ bao gồm:

 • Niên kim trả ngay
 • Niên kim trả sau
 • Niên kim trả có thời hạn
 • Niên kim trọn đời
 • Niên kim cố định
 • Niên kim biến đổi
 • Niên kim đầu kỳ
 • Niên kim cuối kỳ

Bảo hiểm liên kết đầu tư

Bảo hiểm liên kết đầu tư hay còn gọi là bảo hiểm liên kết đơn vị là loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết hợp giữa quyền lợi bảo hiểm với cơ hội đầu tư. Loại hình bảo hiểm này cung cấp cho các chủ hợp đồng những lợi ích kép của việc bảo vệ cuộc sống và tiềm năng phát triển các khoản đầu tư của họ thông qua các quỹ đầu tư hoặc danh mục đầu tư khác nhau.

Đặc điểm:

 • Người tham gia nhận được toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ bảo hiểm sau khi đã trừ đi chi phí có liên quan
 • Các yếu tố về hoạt động đầu tư, chi phí và lợi nhuận đều tách biệt và công bố với khách hàng
 • Khách hàng có thể nắm rõ các chi phí bảo hiểm của mình cho các mục đích đầu tư
 • Số tiền đóng bảo hiểm có thể thỏa thuận và ký kết hợp đồng.

Bảo hiểm nhân thọ là gì? 7 nguyên tắc cần biết khi tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm liên kết đầu tư kết hợp giữa quyền lợi bảo hiểm với cơ hội đầu tư

Bảo hiểm hưu trí

Bảo hiểm hưu trí là một nghiệp vụ bảo hiểm trong trường hợp người được hưởng bảo hiểm đã đến độ tuổi xác định được công ty bảo hiểm trả tiền dựa theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Mục đích của bảo hiểm hưu trí là giúp cho người tham gia có một cuộc sống tốt hơn về nhà và không phải lo lắng nhiều về chi phí sinh hoạt khi người được hưởng bảo hiểm không còn khả năng lao động.

Xem thêm: Mẫu cv xin việc chuyên nghiệp, top cv mẫu đẹp cho mọi ngành nghề

4. Vai trò của bảo hiểm nhân thọ

Bản chất của bảo hiểm nhân thọ là sự chia sẻ, bảo vệ con người trước những rủi ro không lường trước được, nhưng bên cạnh đó bảo hiểm nhân thọ còn là sự kết hợp nhiều yếu tố bao gồm cả tiết kiệm và đầu tư cho tương lai.

4.1. Vai trò của bảo hiểm nhân thọ đối với bản thân và gia đình

Bảo hiểm nhân thọ là một hợp đồng cam kết bảo vệ cá nhân và gia đình trước những rủi ro khó có thể lường trước trong tương lai. Bởi thế, hiển nhiên bảo hiểm nhân thọ có một vai trò hết sức to lớn đối với cá nhân và gia đình, được thể hiện ở những khía cạnh như sau:

 • Bảo vệ sức khỏe tài chính của cá nhân và gia đình: Mục đích tham gia bảo hiểm nhân thọ của đa số mọi người đều là để dự phòng tài chính cho bản thân và gia đình trước những rủi ro như bệnh tật, tai nạn, tử vong,… Khi người thân trong gia đình bạn không may gặp phải những rủi ro, bảo hiểm nhân thọ sẽ phát huy vai trò là một người bảo hộ, chi trả số tiền bảo hiểm kịp thời giúp gia đình bạn nhanh chóng vượt qua những khó khăn.

 • Tạo dựng được quỹ tiết kiệm và đầu tư cho tương lai: Khi hết thời hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, người tham gia bảo hiểm có quyền lợi đáo hạn và nhận được một khoản tiền từ quyền lợi này. Người tham gia có thể xem khoản tiền này là một quỹ tích lũy để thực hiện được các dự định trong tương lai chẳng hạn như đầu tư, kinh doanh,…

 • Chuẩn bị tài chính cho hưu trí: Nếu bản thân và gia đình bạn tham gia hợp đồng bảo hiểm thì đây sẽ là một chỗ dựa tài chính cho tuổi nghỉ hưu. Khi này bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp bạn những ngày tháng nghỉ dưỡng trở nên an nhàn hơn qua việc được chi trả một khoản tiền bảo hiểm mỗi tháng giúp họ an tâm về tài chính, tâm lý thoải mái mà không còn là gánh nặng của con cháu.

Bảo hiểm nhân thọ là gì? 7 nguyên tắc cần biết khi tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ bảo vệ quyền lợi của người thân và gia đình

4.2. Vai trò của bảo hiểm nhân thọ đối với xã hội

Từ việc bảo hiểm nhân thọ giúp an tâm về sức khỏe tài chính và những rủi ro trong cá nhân và gia đình sẽ là bước đà để thúc đẩy một xã hội phát triển nhanh chóng. Do đó, đối với xã hội thì bảo hiểm nhân thọ sẽ mang những vai trò như sau:

 • Tạo được công ăn việc làm cho nhiều người: Việc liên tục tuyển dụng các đại lý bảo hiểm, các nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ chiếm một số lượng khá lớn lao động, và phân bổ trên nhiều các tỉnh thành trên toàn quốc. Điều này giúp tạo công ăn việc làm cho nhiều người tránh tình trạng thất nghiệp.

 • Huy động được nguồn vốn: Một trong những mục tiêu của các công ty bảo hiểm chính là việc huy động tiền vốn từ các hợp đồng bảo hiểm để đem đi đầu tư dài hạn vào các lĩnh vực trái phiếu, cổ phiếu, bất động sản, góp vốn vào doanh nghiệp,… Điều này góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động kinh doanh và tạo dòng luân chuyển nhanh thúc đẩy phát triển nền kinh tế.

 • Đảm bảo được mức độ sống và bảo toàn nền kinh tế: Bảo hiểm nhân thọ giúp chúng ta có một cuộc sống thoải mái và an toàn hơn. Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ thì chúng ta sẽ được tiếp cận với điều kiện khám và chữa bệnh tốt hơn và có vượt qua được các rủi ro về tài chính. Từ đó, chất lượng cuộc sống của người dân sẽ được đảm bảo và bảo toàn sự phát triển nền kinh tế.

5. Ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ như là một cây cầu vững chắc, nối liền hi vọng và sự an tâm trong tương lai. Việc đầu tư vào bảo hiểm nhân thọ chính là gieo mầm tương lai, để những ước mơ trở thành hiện thực.

Mục đích cốt lõi nhất của bảo hiểm nhân thọ chính là cung cấp sự bảo vệ tài chính cho những người thụ hưởng của chủ hợp đồng (thường là thành viên trong gia đình hoặc những người phụ thuộc) trong trường hợp chủ hợp đồng bảo hiểm không may qua đời.

Bởi vậy, có thể nói bảo hiểm nhân thọ là một trong những loại hình bảo hiểm có ý nghĩa to lớn và đầy nhân văn đối với người tham gia bảo hiểm cụ thể:

 • Đem lại sự an tâm, thoải mái tận hưởng cuộc sống

Bảo hiểm nhân thọ mang lại sự an tâm cho chủ hợp đồng, biết rằng gia đình mình sẽ có sự an toàn về tài chính ngay cả khi người tham gia không còn có thể bảo vệ được cho gia đình của họ. Việc sở hữu một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giúp bạn gạt đi những lo toan về cuộc sống để có thể tự tin chinh phục những mục tiêu và những kế hoạch đã vạch ra.

 • Đảm bảo sức khỏe tài chính

Bảo hiểm nhân thọ đóng vai trò như một mạng lưới an toàn, đảm bảo rằng những người thân yêu của chủ hợp đồng được hỗ trợ tài chính. Hơn nữa, việc tham gia bảo hiểm nhân thọ còn phục vụ cho một kế hoạch cho tương lai như cho con đi học, đi du học, mua nhà, chuẩn bị cho tuổi hưu trí,…

 • Cảm thấy sống có trách nhiệm với người thân trong gia đình

Khi một người ý thức chăm sóc bản thân, lo lắng cho tương lai của bản thân thì đồng nghĩa với việc cũng sẽ cảm thấy có trách nhiệm với người thân của mình. Từ đó, họ sẽ tìm hiểu, lựa chọn các loại hình bảo hiểm và tham gia bảo hiểm cho người thân.

 • Là một hình thức tiết kiệm, đầu tư

Thay vì việc phải loay hoay suy nghĩ việc cách tiết kiệm tiền thì việc mua bảo hiểm nhân thọ cũng là một hình thức gửi tiết kiệm an toàn.

Chẳng hạn, một người mỗi năm để dành được 1 triệu đồng, thì mất bao lâu để có 100 triệu đồng? Tuy nhiên, đối với hình thức mua bảo hiểm thì chẳng may người đó qua đời thì người đó đã có ngay 100 triệu đồng, giúp người thân của họ có một khoản hỗ trợ.

Bảo hiểm nhân thọ là gì? 7 nguyên tắc cần biết khi tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ là hình thức tiết kiệm và đầu tư hiệu quả

6. Nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm nhân thọ

Để các hoạt động của các doanh nghiệp hay bất kỳ tổ chức nào hoạt động bền vững cũng cần phải có nguyên tắc hoạt động. Bảo hiểm nhân thọ thực hiện trên nguyên tắc chung nhưng cũng có rất nhiều điểm khác biệt so với các loại hình bảo hiểm khác bởi nó có liên quan đến thân thể, tính mạng và sức khỏe con người.

Dưới đây là 6 nguyên tắc cơ bản, là bộ khung xương vững chắc cho mọi hoạt động của bảo hiểm nhân thọ.

 • Bảo vệ đối với những rủi ro không lường trước

Rủi ro không lường trước là những sự việc xảy ra có tính ảnh hưởng mạnh đến sức khỏe, không thể đoán trước được về thời gian cũng như những mức độ nghiêm trọng của nó

Ngoài ra, các hành vi vi phạm pháp luật, cố ý để tạo ra rủi ro sẽ không được bảo hiểm chi trả.

 • Vừa bảo hiểm vừa tiết kiệm đầu tư

Ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ chính là việc khi một người tham gia bảo hiểm thỏa thuận đóng một khoản phí định kỳ trong một thời gian xác định thì công ty cần phải có trách nhiệm trả một khoản tiền như đã thỏa thuận trong hợp đồng khi họ không may xảy ra các rủi ro.

Ngoài tính chất đặc trưng trên, bảo hiểm nhân thọ còn hoạt động theo nguyên tắc là một phương án tài chính được dùng để tích lũy, tiết kiệm dài hạn và cũng là kênh đầu tư có lãi. Bởi trong quá trình tham gia đóng phí bảo hiểm, bạn may mắn không gặp phải bất cứ rủi ro gì thì khi hết thời hạn hợp đồng bạn sẽ được chi trả một khoản tiền tương ứng và số tiền lãi suất bạn nhận được trong thời gian đóng.

Với đặc tính này, người tham gia bảo hiểm có thể an tâm, thảnh thơi khi về già hoặc có thể đầu tư vào. tương lai tươi sáng cho con.

 • Số đông bù số ít

Nguyên tắc số đông bù số ít thể hiện tính nhân đạo, nhân văn cao cả, là đặc trưng của bảo hiểm nhân thọ. Loại hình bảo hiểm này chủ yếu dựa vào số đông người tham gia để chia sẻ, bù đắp những thiếu hụt kinh tế cho những người không may xảy ra những rủi ro.

 • Tính trung thực

Hợp đồng bảo hiểm liên quan đến thân thể, tính mạng nên không thể không bỏ qua tính trung thực. Các chuyên gia bảo hiểm nhân thọ cho rằng: “Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực khi tham gia bảo hiểm là nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm đồng thời cũng là phương cách rất chắc chắn, rất an toàn để quyền lợi của người tham gia bảo hiểm được đảm bảo”.

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, người tham gia cần kê khai đầy đủ những thông tin bao gồm tình trạng sức khỏe, nghề nghiệp, lối sống lành mạnh với các chất kích thích. Nếu như trong trường hợp khai báo không chính xác đồng nghĩa với hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ.

 • Nguyên tắc khoán

Nguyên tắc khoán là số tiền mà người được bảo hiểm sẽ nhận được khi người tham gia bảo hiểm và công ty bảo hiểm đã thỏa thuận trước trên hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng đóng phí.

Khi xảy ra các rủi ro bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ căn cứ vào số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm đã được ký kết để chi trả tiền cho người được bảo hiểm. Người mua bảo hiểm có thể cùng một lúc ký nhiều hợp đồng bảo hiểm cho một người thụ hưởng và không bị hạn chế số tiền bảo hiểm.

 • Quỹ bảo hiểm

Số tiền đóng phí bảo hiểm nhân thọ hàng tháng của những người tham gia bảo hiểm sẽ được công ty bảo hiểm nhân thọ chia số tiền đó vào các quỹ như sau:

 • Quỹ dự phòng: Là quỹ dùng để chi trả cho người tham gia bảo hiểm nhân thọ khi không may gặp những rủi ro hoặc đến thời điểm đáo hạn hợp đồng.
 • Quỹ đầu tư: Là số tiền còn lại được công ty bảo hiểm đem đi đầu tư để sinh lời và thực hiện chia lãi cho khách hàng (chỉ áp dụng với sản phẩm liên kết chung.

>>>Xem thêm:

 • Bật Mí Lương Nhân Viên Kinh Doanh FPT Và Mô Tả Công Việc Chi Tiết
 • Du Lịch Sinh Thái Là Gì? Đặc Điểm Hút Khách Du Lịch Sinh Thái

7. Top 5+ công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất hiện nay

Hiện nay trên thị trường Việt Nam có 17 công ty bảo hiểm nhân thọ. Trong đó chỉ có duy nhất công ty Bảo Việt Nhân Thọ là công ty của Việt Nam, còn lại 16 công ty có vốn đầu tư từ các tập đoàn tài chính lớn nhất trên thế giới như Manulife, AIA, Prudential, Dai-ichi Life, Hanwha life, Sun Life, Generali…

Các công ty bảo hiểm nhân thọ hiện nay đang cung cấp nhiều các sản phẩm bảo hiểm đa dạng với nhiều quyền lợi và chính sách riêng. Do đó, trước khi tham gia vào một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ lưỡng những chính sách, quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm đem lại cũng như các công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất.

Dưới đây là Top 6+ công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất trên thị trường hiện nay, cụ thể như sau:

7.1. Bảo Việt Nhân Thọ

Đứng đầu trong danh sách top các công ty bảo hiểm uy tín phải kể đến công ty Bảo Việt Nhân Thọ. Đây cũng là công ty bảo hiểm nội địa duy nhất tại Việt Nam được nằm trong bảng xếp hạng những công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất.

Được thành lập vào năm 1996, Bảo Việt Nhân Thọ giữ một vị trí nổi bật trong lĩnh vực bảo hiểm trên đất nước và ngày càng khẳng định được vị thế dẫn đầu thị trường với mức độ uy tín và các sản phẩm cung cấp tưới khách hàng.

Sứ mệnh của công ty xoay quanh việc cung cấp sự an toàn và bảo vệ tài chính cho khách hàng của mình, giúp họ tự tin đối mặt với những bất trắc trong cuộc sống.

Hiện nay, Bảo Việt Nhân thọ đang cung cấp cho khách hàng 50 sản phẩm, trải rộng khắp 63 tỉnh thành và hơn 300 điểm phục vụ khách hàng trên toàn quốc. Các sản phẩm mà Bảo Việt Nhân thọ cung cấp bao gồm:

 • Gói sản phẩm tích lũy: Bao gồm An Khoa Trạng Nguyên

 • Bảo hiểm bảo vệ sức khỏe: Bao gồm An Phát Cát Tường 2020, An Vui Sống Khỏe, Life Care – Bảo hiểm ung thư ++, An Bình Thịnh Vượng

 • Sản phẩm đầu tư: Bao gồm An Khang Hạnh Phúc

 • Bảo hiểm hưu trí: Bao gồm Hưu Trí An Khang

 • Bảo hiểm dành riêng cho doanh nghiệp: Bao gồm Hưu Trí Vững Nghiệp, An Nghiệp Thành Công

 • Sản phẩm bổ trợ: Bao gồm An Vui Sống Khỏe, Bảo hiểm tai nạn toàn diện và Bảo hiểm Chăm sóc y tế

Thông tin tham khảo:

 • Trụ sở chính: Tầng 37 Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 • Địa chỉ website: https://www.baovietnhantho.com.vn/

Bảo hiểm nhân thọ là gì? 7 nguyên tắc cần biết khi tham gia bảo hiểm

Bảo Việt Nhân Thọ là công ty bảo hiểm nội địa duy nhất tại Việt Nam

7.2. Bảo hiểm Dai-ichi Life Việt Nam

Dai-ichi Life Việt Nam trực thuộc Tập đoàn Dai-ichi Life, một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Nhật Bản, có bề dày lịch sử lên đến 125 năm hoạt động.

Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2007, công ty đã nhanh chóng phủ sóng các văn phòng khắp 63 tỉnh thành và sở hữu 290 văn phòng, cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ sáng tạo và đáng tin cậy.

Dai-ichi Life Việt Nam cung cấp các giải pháp bảo vệ cuộc sống, giáo dục và hoạch định hưu trí. Cam kết của công ty về sự ổn định tài chính và sự hài lòng của khách hàng đã giúp họ có được cơ sở khách hàng trung thành.

Các sản phẩm bảo hiểm mà Dai-ichi Life Việt Nam hiện đang cung cấp được phân chia theo 2 loại chính bao gồm:

 • Sản phẩm theo giai đoạn cuộc sống: Bao gồm giai đoạn độc thân, mới lập gia đình, gia đình có con nhỏ, con trưởng thành và chuẩn bị nghỉ hưu

 • Sản phẩm theo nhu cầu tài chính: Bao gồm Kế hoạch giáo dục, Kế hoạch tiết kiệm, Kế hoạch đầu tư, Kế hoạch bảo vệ, Kế hoạch hưu trí và Bảo hiểm dành cho doanh nghiệp.

Một trong những gói sản phẩm bảo hiểm được ưa chuộng nhất ở Dai-ichi Life Việt Nam là An Tâm Song Hành – gói sản phẩm bảo hiểm nằm trong Kế hoạch Giáo dục. Gói sản phẩm cung cấp các quyền lợi bao gồm:

 • Thời hạn bảo vệ từ 11 năm đến 100 năm

 • Bảo vệ toàn diện trước những rủi ro Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Tử vong

 • Nhận được 100% giá trị Tài khoản hợp đồng sau thời gian tích lũy và sinh bền vững.

Thông tin liên hệ:

 • Trụ sở chính: Số 149-151, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

 • Địa chỉ website: https://dai-ichi-life.com.vn/

 • Giấy phép số: 29/GP-BC do Bộ TTTT cấp ngày 9/7/2007.

7.3. Bảo hiểm Prudential Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (“Prudential”) là thành viên của Tập đoàn Prudential, tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới được thành lập từ năm 1848, có trụ sở chính tại Vương quốc Anh với bề dày lịch sử kinh doanh, phát triển bền vững, cam kết đầu tư lâu dài, an toàn và hiệu quả.

Công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 15 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp lại vào ngày 08 tháng 9 năm 2011; Giấy phép điều chỉnh số 15/GPĐC2/KDBH do Bộ Tài Chính cấp vào ngày 23 tháng 9 năm 2015 và Giấy phép điều chỉnh số 15/GPĐC6/KDBH do Bộ Tài Chính cấp vào ngày 23 tháng 4 năm 2019.

Prudential ra mắt hàng loạt các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, kết hợp với bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Đây là một trong những giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện, giúp giảm thiểu các gánh nặng tài chính. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và đóng góp mạnh mẽ tại Việt Nam, Prudential đã được trao tặng nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý từ Chính phủ Việt Nam cũng như các Cơ quan ban ngành khác.

Hiện nay, Prudential Việt Nam cung cấp bảo hiểm bao gồm:

 • Kế hoạch bảo vệ và chăm sóc sức khỏe: PRU – Thiết Thực, PRU – An Vui và PRU – iProtect

 • Kế hoạch tích lũy: Bao gồm PRU – Hành trang Trưởng Thành, PRU – Tương lai Tươi Sáng, PRU – An tâm trọn đời kế hoạch học vấn

 • Kế hoạch đầu tư: PRU – Đầu tư linh hoạt, PRU – Chủ động Cuộc sống và PRU – An Tâm Trọn Đời

 • Sản phẩm bảo hiểm Bổ trợ: Bao gồm PRU – Hành Trang Vui Khỏe, Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng, Bảo hiểm Miễn đóng phí và Bảo hiểm Bệnh lý nghiêm trọng.

Thông tin liên hệ:

 • Trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà Sài Gòn Trade Center, Số 37, đường Tôn Đức Thắng, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

 • Địa chỉ website: https://www.prudential.com.vn/

7.4. Bảo hiểm Manulife Việt Nam

Bảo hiểm Manulife Việt Nam, tên chính thức là Manulife Việt Nam, là một công ty bảo hiểm nhân thọ nổi tiếng đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1999. Là công ty con của Tập đoàn tài chính Manulife, một trong những công ty dịch vụ tài chính hàng đầu trên toàn cầu, Manulife Việt Nam đã đạt được danh tiếng vững chắc về các dịch vụ bảo hiểm đáng tin cậy, giải pháp sáng tạo và cam kết làm hài lòng khách hàng.

Kể từ khi thành lập, Manulife Việt Nam đã dẫn đầu trong ngành bảo hiểm nhân thọ của đất nước, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Hiện nay, với hơn 1.5 triệu khách hàng, một đội ngũ tư vấn viên đầy chuyên nghiệp và các đối tác chiến lược phân phối sản phẩm bảo hiểm cùng mạng lưới 80 văn phòng trên khắp cả nước, Manulife tự hào với lịch sử 24 năm là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam.

Hiện nay, đối với sản phẩm nhân thọ, Manulife Việt Nam đang cung cấp 2 sản phẩm như sau:

 • Bảo hiểm trọn đời: Bao gồm Khởi Đầu Hạnh Phúc và Hành Trình Hạnh Phúc

 • Bảo hiểm tử kỳ: Bao gồm gói sản phẩm An Tâm Vui Sống.

Hiện nay, tổng số vốn điều lệ hiện nay là 22.220.000.000.000 VNĐ (hai mươi hai nghìn hai trăm hai mươi tỷ đồng) – theo Giấy phép Điều chỉnh số 13/GPĐC27/KDBH cấp ngày 06/09/2021.

Thông tin tham khảo:

 • Trụ sở chính: Tòa nhà Manulife Plaza, số 75, đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

 • Địa chỉ website: https://www.manulife.com.vn/

Bảo hiểm nhân thọ là gì? 7 nguyên tắc cần biết khi tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm Manulife Việt Nam là một công ty bảo hiểm nhân thọ nổi tiếng

7.5. AIA Việt Nam

Bảo hiểm AIA Việt Nam, tên chính thức là AIA Việt Nam, là một công ty bảo hiểm nhân thọ nổi tiếng hoạt động trong nước. Là công ty con của Tập đoàn AIA Limited, một trong những tổ chức bảo hiểm lớn nhất và uy tín nhất trên thế giới, AIA Việt Nam đã tạo được uy tín nhờ các sản phẩm bảo hiểm toàn diện, phương pháp lấy khách hàng làm trung tâm và cam kết hướng tới sự xuất sắc.

Được thành lập vào năm 2000, AIA Việt Nam đã nhanh chóng trở thành công ty hàng đầu trong ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, cung cấp nhiều giải pháp bảo hiểm đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu và sở thích riêng của khách hàng.

Sứ mệnh của AIA là giúp cộng động có một cuộc sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn. Toàn thể nhân viên AIA làm việc không ngừng nghỉ để có thể mang những điều tốt đẹp nhất đến với khách hàng của mình.

Thông tin tham khảo:

 • Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Saigon Centre tháp 2, số 67, đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

 • Địa chỉ website: https://www.aia.com.vn/vi.html

Tìm hiểu các bài viết liên quan:

>> Tìm hiểu thêm: tải mẫu cv xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư ngỏ xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu đơn xin việc chuẩn

>> Tìm hiểu thêm bài viết: sơ yếu lí lịch mẫu

Hy vọng với những thông tin chi tiết mà job3s cung cấp trong bài viết trên, các bạn có thể nắm rõ về những thông tin quan trọng liên quan đến bảo hiểm nhân thọ và đưa ra những quyết định đúng đắn nhất cho sự an toàn và an tâm của bạn và gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *