Trải nghiệm sinh nhật 19 tuổi cùng các bạn Mỹ 🇺🇸 😎🕶🤏🏻🥺

🇺🇸🇺🇸🇺🇸 Sinh nhật đầu tiên tại đất khách quê người !!!

➪ Youtube của chị Alyssa:

CONTACT US(for work only): contactcloudoris@gmail.com

FOLLOW MY SOCIAL MEDIA:
● my instagram: @dieuvann :
● my facebook : @Nguyễn Diệu Vân :
● my Douyin:
● my Tik Tok:

♫ Music ♫

Music by Kissmykas – Flight 119 (feat. DotKuya) –
Music by Mr. Jello – A Cup Of Jazz (feat. Cali.Arod, Farnell Newton) –
Music by Wes Leslie – That’s So Raven –

〰️ Equipment
Camera: Iphone 11
Editing software: 剪映 + Imovie

© Bản quyền thuộc về cloudoris
© Copyright by cloudoris ☞ Do not Reup

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *