Trải nghiệm sinh nhật 19 tuổi cùng các bạn Mỹ 🇺🇸 😎🕶🤏🏻🥺 | Cloudoris

0
42

🇺🇸🇺🇸🇺🇸 Sinh nhật đầu tiên tại đất khách quê người !!!

➪ Youtube của chị Alyssa: https://youtube.com/channel/UC4g20QVlhyET5_BpX6S2oIA

CONTACT US(for work only): contactcloudoris@gmail.com

FOLLOW MY SOCIAL MEDIA:
● my instagram: @dieuvann : https://www.instagram.com/dieuvann/
● my facebook : @Nguyễn Diệu Vân : https://www.facebook.com/van.nguyendieu.1
● my Douyin:
● my Tik Tok:

♫ Music ♫

Music by Kissmykas – Flight 119 (feat. DotKuya) – https://thmatc.co/?l=FB48763E
Music by Mr. Jello – A Cup Of Jazz (feat. Cali.Arod, Farnell Newton) – https://thmatc.co/?l=4D7710D1
Music by Wes Leslie – That’s So Raven – https://thmatc.co/?l=45708988

〰️ Equipment
Camera: Iphone 11
Editing software: 剪映 + Imovie

© Bản quyền thuộc về cloudoris
© Copyright by cloudoris ☞ Do not Reup

LEAVE A REPLY